Antiaging

Anti agingin kelime manasını yaşlanma karşıtı yani yaşlanmayı önleme olarak düşünebiliriz.Yaşlanma sürecindeki bilimsel araştırmalara baktığımızda, yaşlanma karşıtı ifadesi, yalnızca yaşlanmayı yavaşlatan, önleyen veya tersine çevirmeyi ifade eden yaklaşımlar içerir.